umit  /ù-/  u|mit  [AF]

 1. adi. un pôc bagnât, cun aghe o cuntun cualsisei licuita lavin a sentâsi sul nembri umit di un pradissit (Dino Virgili, La aghe da pît la cleve); tignî umide la stabilidure prime dal colôr (Franco Marchetta, Madalene); i voi i lusirin umits di lagrimis (Roberto Ongaro, Il muc)
  Cfr. agadôs , bagnât
  1. (fig.) caraterizât de presince di aghe o vapôr, che al à a ce fâ cu la aghe o cul vapôr, che al è componût o che al è causât di aghe o vapôr e v.i.il Luri si slungjave vie, li da pît, cu la sô vôs umide e cun tancj voi di lûs ta la aghe che e tremave (Dino Virgili, La aghe da pît la cleve); la ploie e veve finît di disgotâ la sô umide vite (Franca Mainardis, A ôr dal flum)
 2. adi. dal aiar e dal clime o di un ambient, cuntune alte cuantitât di vapôr acuie respirave a plens polmons l'aiar umit di muscli (Franca Mainardis, Il sium di Lissandri); la ploie e je finide: l'aiar al è umit e fresc (Checo Tam, La maree nere)
  1. s.m. presince di une alte cuantitât di vapôr acui tal aiaril pai cu la asme nol podeve lavorâ te latarie par vie dal umit, dal bagnât (Alan Brusini, Come tai romançs)
   Sin. umiditât
  2. timp meteorologjic o cundizion meteorologjiche cun alte cuantitât di vapôr acui tal aiarun çoc di agacie fraidît dal umit e dal vint (Franca Mainardis, A ôr dal flum)
   Sin. umiditât
  3. puest caraterizât de alte presince di vapôr o ancje di agheal jere un mistîr une vore fadiôs, par cui che nol è usât. E ancjemò o scugnivi lavorâ tal umit (Carlo Sgorlon, Prime di sere)
 3. s.m. dome sing., efiet de presince sprolungjade di aghe suntun materiâl, cun deterioraments o cul vignî de mufeal veve ancje volût risanâ chê magle di umit che e vignive sù des fondamentis (Pieri Menis, Il fiâr dal plevan)
  Sin. umiditât
 4. s.m. dome sing., maniere di cusinâ, soredut la cjar e il pes, cun bondance di tocj e fasint lâ a planc e par tant timptripis cul formadi, rost cu lis «droghis», vidiel in umit (Pieri Menis, Chei di Muraie)
  Cfr. svuacet , stofât
  1. pitance cuete in chê maniererîs cun tante di luianie, / les di cjar e di cjapon, / umit, rost e del vin bon; / chest al ere il lôr gustâ (Pieri Çorut, I poetis)