jê  jê  [FO]

  1. pron.pers. pronon di tierce persone feminine singolârjê e fasè di sì cul cjâf, a bocje da ridi berechine (Dino Virgili, Ombrenis sul liston); âstu di comprometile jê e ancje la sô famee…? (Alviero Negro, Int di masnade); o vin decidût di fâi une serenade ancje a jê, su la puarte di cjase (Meni Ucel, Serenadis); la gnot tune stanzie ae buine ma dute par jê (Ivano Urli, Storie di Vera)
    Var. ic, liet, liê
  2. pron.pers. ancje maiusc., si dopre tant che forme di cortesie riferît a une feminejê à voie di scherçà simpri siore comari (Pieri Somede dai Marcs, Vilie di Nadâl)
    Cfr. lui,
    1. (loc.) tal Friûl orientâl e tal secul XIX ancje in chel centrâl si dopre tant che forme di cortesie ancje riferît un om«Jê dêf vê una granda protession di Dio o di cualchi sant» «Jo prei sôl l'agnul custode» veva rispundûti l'avocat (Ranieri Mario Cossâr, La simia dal avocat); "Ai capît, siôr Çorut: jê no ûl savênt" (Pieri Çorut, Il becafigo)
    2. s.m.sing. complès di chês formis di cortesiecuant che un soldât al fevela cun un superiôr dal caporâl insù, come ancja a un cadet, i devi dâi simpri dal Jê, acompagnât cul titul di siôr (Antoni Brumat, Compendi di ducj i contegnos pal soldât comun tant in guarnigjon, come in cjamp devant il nemì, cul zurament e i articui di vuera)