ulîf  u|lîf  [AF]

  1. s.m. plante simpriverde tipiche de zone mediteranie, lat. sient. Olea europaeain ciertis zonis de nestre regjon o rivìn a vê un clime cussì particolâr che ancje l' ulîf al rive a cressi ben e a produsi vueli une vore bon (Cinzia Collini, Il vueli dal Friûl); tal ort vin ancje l' ulîf, cjalait mo (Pieri Somede dai Marcs, Resurezion a Pontinie)
    Sin. ulivâr
    1. marang. len di chê plante, doprât par mobii preseâts
  2. s.m. ramaçut di chê plante, simbul di pâs, di venerazion, adorazion, preiere, doprât in plui ritualitâtssô agne sul pedrât ju spietave brusant ulîf e disint a ogni lamp, cussì segnantsi: "Sant Simon vuardaitnus di fûc e di ton, ton e saete Diu nus vuardi e Sante Barbare benedete" (Pieri Menis, Sul agâr); il patriarcje al tocjà l' ulîf te tace e al benedì il çoc e ducj si segnarin e po lui al jessè tal curtîl e Guri di ca, Minut di là e Rosute cun Loris pe man, jù pal troi dal Masarêt a benedî lis campagnis cu la spergje di ulîf e l'incens (Dino Virgili, La aghe da pît la cleve)
  3. adi. in determinazions temporâls, che a àn a ce fâ cu la ritualitât di Pasche, in particolâr in riferiment ae domenie e ae setemane prime di Paschela domenie ulive, si puartave l'ulîf a benedî, si partive a buinoris (AAVV, Sul florî)
Polirematichis e espressions idiomatichis Proverbis:
  • Pasche di ulîf si jes fûr dal nît
  • ulîf bagnât, ûfs suts; ulîf sut, ûfs bagnâts